dimecres, 28 de setembre de 2011

Els moriscos!

Qui eren els moriscos ?

Són els descendents dels musulmans que van romandre a Espanya finalitzada la Reconquesta. Per poder-se quedar a la península iberica van tenir que convertir-se al cristianisme ( però alguns encara així van mantenir els seus costums i també la seva llegua d'amagat)


Com vivien i quin tipus de creences tenien?

Els moriscos, diluïts en àmbits urbans on eren clarament minoritaris, treballaven majoritàriament com a artesans o traginers.

Els moriscos vivien majoritàriament en localitats diferenciades i es dedicaven a l'agricultura.

Es van veure obligats a abandonar la seva religió, la seva llengua i el seu costum. Però en les zones de muntanya els moriscos seguien mantenint la seva identitat cultural i seguien practicant, en la clandestinitat, la seva religió. Celebraven les seves festes.

Abans de la seva expulsió quina mena de mesures van emprendre de la jerarquia política i eclesiàstica?

a) tornar a la fe catòlica romana els elches o renegats, catòlica romana convertits a l'islam; b) pressionar els caps musulmans per fomentar la conversió. Normalment els mitjans de pressió eren econòmics: exempció de deutes i suborns; també hi va haver maltractaments físics. S'explica d'un Zegrí que va resistir vint dies, guanyant fama d'home dur, c) presentar al poble l'exemple dels caps convertits.

Per què la monarquia espanyola va decidir expulsar els moriscos l'any 1609? Com es va aplicar aquesta expulsió?

L'expulsió dels moriscos va ser decretada per Felip III el 9 d'abril de 1609. La mesura obeïa a motivacions de tipus religiós i social, però també estratègic. En particular, els seus principals instigadors van argumentar la real o suposada col·laboració dels moriscos amb el cors islàmic i amb el mateix Imperi Otomà, el principal enemic de la monarquia hispànica al Mediterrani. En una primera fase, el mateix any 1609, es va produir l'expulsió dels moriscos valencians, que van ser prèviament concentrats als diversos ports del regne. Ja el 1610 es va fer l'expulsió dels moriscos dels altres territoris.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada